Open API Group (OAG) є ініціативою платіжного та фінансового ринків (членів Асоціації ЄМА, ВАФК, АУБ, НАСУ, Блокчейн Асоціації України та НАКСУ), спрямованою на спільне (за участі та підзвітне Національному банку) опрацювання специфікацій API для OpenBanking, мінімально – відповідно до вимог ЗУ “ПРо платіжні послуги”, і максимально – відповідно до побажань учасників ринку, які можливо уніфікувати та стандартизувати. Погодження на створення групи та участь НБУ отримано 18 червня 2021 р.

30 червня 2021р, на чергових Загальних Зборах ЄМА, було затверджено заснування Open API Group (OAG), організаційне засідання відбулося 21 липня 2021р. в учбовому центрі НБУ.

Open API Group (OAG) is an initiative of payment and financial market participants (members of EMA, the All-Ukrainian Association of Financial Companies, the Association of Ukrainian Banks, the National Association of Insurers of Ukraine, the Blockchain Association of Ukraine and The Ukrainian National Credit Union Association (UNCUA)) aimed at joint (with the participation and accountability to the National bank of Ukraine) development of API specifications for the launch of OpenBanking (minimally – in accordance with the requirements of the Law of Ukraine “About Payment Services” , and at a maximum – in accordance with the wishes of market participants, which can be unified and standardized. Approval was received on June 18, 2021 for the creation of the group and the participation of the NBU.

On June 30, 2021, at the regular EMA General Meeting, the establishment of the Open API Group (OAG) was approved, the organizational meeting was held in the training centre of the NBU on July 21, 2021.

Учасники екосистеми OpenBanking \ Members of the OpenBanking ecosystem:

  • Регулятор \ Regulator (NBU)
  • OAG
  • Постачальники API (постачальники фінансових платіжних послуг) \ API Providers (Financial Payment Providers)
  • Користувачі API (PISP, AISP, ПФПП) \ API users (PISP, AISP)
  • Користувачі фінансових послуг \ Users of financial services

Фінансови умови участі в OAG (для не-членів ЄМА) :

  1. Річний внесок  – 70 000 грн (сплачується 1 раз на рік)

Процедура вступу до Групи для компаній, які не є членами Асоціації ЄМА:

  1. Заява на вступ до Групи 
  2. Оплата річного внеску

Контактна особа з питань участі в Групі – Ірина Петрова, [email protected]

Партнери OAG