ФБРиК

Форум безпеки розрахунків і кредитів (ФБРіК) – структурний підрозділ Асоціації, основним завданням якого є розробка і координація комплексу організаційних, аналітико-інформаційних та інших заходів для впровадження банками, процесинговими центрами та платіжними агрегаторами єдиних стандартів безпеки у сфері використання платіжних інструментів та кредитування в Україні .

Дата заснування: 10 квітня 2001 р

Формат роботи: Проведення щоквартальних засідань, до участі в яких допускаються банки і компанії – члени Асоціації, а також правоохоронні органи. На засіданнях учасники аналізують тенденції та загрози минулого кварталу і планують заходи щодо мінімізації загроз на наступний квартал.

Керівництво: З вересня 2010 р керівництво ФБРіК здійснює Данильченко Олеся.

Проекти: Система «Exchange-online», яка не має аналогів в світі, що забезпечує он-лайн обмін інформацією про шахрайство з платіжними інструментами та сервісами між банками, процесинговими центрами, платіжними агрегаторами України та ближнього зарубіжжя, а також правоохоронними органами.

Доступ до матеріалів: Щокварталу інформація, накопичена в системі «Exchange-online», обробляється аналітиками – представниками банків-членів Асоціації та надається до уваги учасників засідання ФБРіК, а також лягає в основу аналітичних звітів Асоціації для українського ринку,EAST і EC3 Europol.

Взаємодія: Оперативна взаємодія за конкретними фактами фінансових кіберзлочинів між усіма учасниками інформаційного обміну здійснюється відповідно до чинних алгоритмів взаємодії з конкретних видів шахрайства і кіберзлочинів.

Засідання ФБР і К 03 вересня 2020 (on-line) 

Засідання ФБР і К 21 травня 2020 (on-line) 

Засідання ФБР і К 30 січня 2020

Засідання ФБР і К 29 листопада 2019

Засідання ФБР і К 30 липня 2019